Ev > Xəbərlər > Sənaye Xəbərləri

Hidravlik alətlər və onların funksiyaları nədir?

2024-02-03

Hidravlik alətlərgüc yaratmaq üçün maye təzyiqindən istifadə edən hidravlik sistemlərlə təchiz edilmişdir. Bu alətlər səmərəliliyi, gücü və çox yönlü olması səbəbindən müxtəlif sənaye sahələrində geniş istifadə olunur. Burada bəzi ümumi hidravlik alətlər və onların funksiyaları verilmişdir:


Hidravlik Krikolar:


Funksiya: Hidravlik domkratlar hidravlik təzyiq tətbiq etməklə nəqliyyat vasitələri və ya mexanizmlər kimi ağır yükləri qaldırmaq üçün istifadə olunur. Onlar adətən avtomobil təmiri sexlərində və sənaye müəssisələrində tapılır.

Hidravlik pres:


Funksiya: Hidravlik preslər iş parçasına güc tətbiq etmək üçün hidravlik silindrlərdən istifadə edirlər. Onlar metal formalaşdırma, ştamplama və presləmə kimi işlərdə istifadə olunur. Hidravlik preslər istehsal proseslərində çox vacibdir.

Hidravlik silindrlər:


Funksiya: Hidravlik silindrlər mayenin təzyiqini xətti qüvvəyə və hərəkətə çevirir. Onlar müxtəlif maşın və avadanlıqların, o cümlədən tikinti avadanlığının, istehsalat maşınlarının və hidravlik sistemlərin ayrılmaz komponentləridir.

Hidravlik tork açarı:


Funksiya: Hidravlik tork açarları boltlar və qaykaları dəqiqliklə sıxmaq və ya boşaltmaq üçün istifadə olunur. Onlar adətən tikinti, neft və qaz və texniki xidmət kimi sənaye sahələrində çalışırlar.

Hidravlik nasoslar:


Funksiya: Hidravlik nasoslar hidravlik maye axını yaradır, hidravlik sistemləri idarə etmək üçün lazım olan təzyiqi yaradır. Ötürücü nasoslar, qanadlı nasoslar və pistonlu nasoslar da daxil olmaqla, hər birinin xüsusi tətbiqi olan müxtəlif növ hidravlik nasoslar mövcuddur.

Hidravlik mühərriklər:


Funksiya: Hidravlik mühərriklər hidravlik enerjini mexaniki enerjiyə çevirir. Onlar konveyer sistemləri, bucurqadlar və fırlanan avadanlıqlar kimi müxtəlif tətbiqlərdə maşın və avadanlıqları idarə etmək üçün istifadə olunur.

Hidravlik güc blokları (HPU):


Funksiya: Hidravlik güc aqreqatları hidravlik nasos, rezervuar və idarəetmə klapanlarını özündə birləşdirən qurğulardır. Onlar mərkəzləşdirilmiş və yığcam qurğuda hidravlik sistemləri idarə etmək üçün lazım olan gücü təmin edirlər.

Hidravlik kəsicilər və qayçılar:


Funksiya: Hidravlik kəsicilər və qayçılar metal, beton və ya kabel kimi materialları kəsmək üçün istifadə olunur. Onlar tikinti, söküntü və metal istehsalı kimi sənaye sahələrində istifadə olunurlar.

Hidravlik matkaplar:


Funksiya: Hidravlik matkaplar qazma mexanizmlərini idarə etmək üçün hidravlik gücdən istifadə edir. Onlar adətən adi qazma üsullarının praktiki olmaya biləcəyi tikinti, mədən və kəşfiyyat fəaliyyətlərində istifadə olunur.

Hidravlik Çəkicilər:


Funksiya: Hidravlik çəkicilər dişli çarxları, rulmanları və digər komponentləri vallardan və ya birləşmələrdən çıxarmaq üçün istifadə olunur. Onlar texniki xidmət və təmir işlərində sökülmə işləri üçün güclü və idarə olunan qüvvə təmin edir.

Hidravlik alətləryüksək qüvvə ilə dəqiq idarəetmə ilə təmin etmək qabiliyyətinə görə qiymətləndirilir, bu da onları ağır yüklərin qaldırılmasından mürəkkəb emal proseslərinə qədər müxtəlif sənaye sahələrində vacib edir.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept